• logo
  • Dom Pomocy Społecznej
    "Leśny" w Zaskoczynie
14 lip 2021

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Celem powierzenia grantu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „LEŚNY” W ZASKOCZYNIE współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Dofinansowanie projektu:  34 314,78

czytaj więcej
27 lis 2020

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

 

                                                            

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „LEŚNY” W ZASKOCZYNIE

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

Dofinansowanie projektu:  55 113,05 zł

 

czytaj więcej
22 paź 2020

Pomorskie pomaga

Celem projektu „Pomorskie pomaga” jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Powiat Gdański w ramach projektu „Pomorskie pomaga” otrzymał Grant, którego celem jest realizacja wsparcia dla pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19. W ramach Grantu pomocą zostanie objętych 48 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Otrzymany Grant zostanie przeznaczony na wypłatę 3-miesięcznych dodatków dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek). Łączna kwota Grantu wynosi 208 800,00 zł.

Dodatkowo w ramach w/w Grantu pomocą zostanie objętych 49 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie,

na miesiąc październik,listopad - kwota: 142 100zł. 

ŁĄCZNA KWOTA GRANTU: 350 900 zł.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej
16 paź 2020

Pomorskie S.O.S.

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie otrzymał Grant na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Pomorskie S.O.S.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Celem powierzenia grantu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Przyznane granty zostaną wykorzystane na działanie obejmujące poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie poprzez doposażenie ich stanowisk pracy w środki ochrony osobistej, specjalistyczny sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne oraz wyposażenie służące ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii.


Termin realizacji grantu: do 31.12.2020r.

 

 

czytaj więcej
16 paź 2020

Pomorskie S.O.S.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

p.n. „Pomorskie S.O.S”

 

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

 

Dofinansowanie projektu z UE:  8 342 687,35 zł

czytaj więcej
  • RPO
  • BIP
  • Powiat Gdański
  • Gmina Trąbki Wielkie
  • PCPR

Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas:
219833 osób