Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

30/11/2021

Wyszukaj wpisu


Kategorie wpisów


Dom Pomocy Społecznej Leśny w Zaskoczynie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Celem powierzenia grantu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.

Dofinansowanie projektu wynosi:  34 314,78 zł

Skip to content