KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z nami, poniżej znajdują się dane korespondencyjne, adres siedziby oraz wykaz numerów telefonów.

Dom Pomocy Społecznej
“Leśny” w Zaskoczynie

Zaskoczyn 11
83-041 Mierzeszyn

dps.sekretariat@powiat-gdanski.pl

REGON 000961509
NIP 592-15-70-166

+48 58 682 81 14
wew. 200 – sekretariat

Dyrektorem DPS Leśny w Zaskoczynie jest: mgr Ryszard Rywacki

Organ prowadzący: Powiat Gdański

Zezwolenie na prowadzenie Domu: Zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie Decyzją Wojewody Pomorskiego PS.IV9013-08/10 z dnia 07.12.2010 r. – na czas nieokreślony

Skip to content