Oferta pracy: pielęgniarka/pielęgniarz

08/12/2022

Wyszukaj wpisu


Kategorie wpisów


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie poszukuje kandydata na stanowisko:
pielęgniarka/pielęgniarz 1 etat

Wymagania:

 • minimum średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz,
 • czynne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • odporność na stres,
 • gotowość do pracy zmianowej oraz dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i uczciwość,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • orientacja na pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista.

Zakres zadań na stanowisku:

 • rozdawanie leków,
 • wykonywanie czynności medycznych na zlecenie lekarza,
 • obserwowanie stanu zdrowia mieszkańców,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • sporządzanie sprawozdań w książce raportów pielęgniarskich. Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • pracę w wymiarze dobowym (dyżury 24 godzinne),

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania zawodu,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności kandydata,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oferty można składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie, wysłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej „Leśny” Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzeszyn z dopiskiem „Oferta pracy – pielęgniarka/pielęgniarz” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: dps.kadry@powiat-gdanski.pl (w tytule „Oferta pracy – pielęgniarka/pielęgniarz”) do dnia 28.12.2022 r.


Wszelkie informacje dotyczące oferty pracy udzielane są w Kadrach pod numerem telefonu: 58 682 81 14 (wew. 129).

Informujemy, że z wybranych kandydatów poinformujemy telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmów. Niewykorzystane oferty nie będą odsyłane i ulegną zniszczeniu.

Skip to content