” Pokój temu domowi i wszystkim Jego mieszkańcom… “

23/01/2024

Wyszukaj wpisu


Kategorie wpisów


W dniu 22 stycznia 2024 roku, odbyła się w naszym Domu wizyta duszpasterska – kolęda. Wyjątkowa, bo odwiedził nas biskup Piotr Przyborek wraz z ks. Bolesławem Antoniów z sąsiedniej parafii Trąbki Wielkie oraz z kapelanem naszego Domu ks. Andrzejem Sowińskim. To bardzo radosny, a przede wszystkim rozśpiewany czas. Spotkanie było okazją do wspólnej modlitwy , udzielono wszystkim mieszkańcom i pracownikom błogosławieństwa na kolejny rok.

Kapica w Domu Pomocy społecznej. Przy ołtarzu stoi biskup Piotr Przyborek, udziela błogosławieństwa  mieszkańcom, na ołtarzu biały obrus , dwie świece białe zapalone i krzyż po środku,
Kaplica W Domu. Główny ołtarz , na środku ołtarza biały obrus, dwie zapalone świece  , krzyż . przy mównicy mówi do mikrofonu Pan Dyrektor , wiata biskupa . po obu stronach ołtarza stoi dwóch księży.
Kapica w Domu. Ołtarz główny. Pyz ołtarzu do mikrofonu przemawia biskup, po lewej stronie stoi dwóch rozmodlonych księżny. Na ołtarzu biały obrus, dwie zapalone świece i krzyż po środku.
Kaplica w Domu. Biskup święci wodą święconą mieszkańców. Na zdjęciu spora grupa mieszkanek uczestnicząca w kolędowaniu.
Kaplica. Biskup trzymając za rękę podopieczną rozmawia z mieszkanką, uśmiechają się do siebie.
w Kaplicy. Biskup pochyla się i rozmawia z mieszkanką siedzącą na wózku, wręcza jej obrazek święty.
w kaplicy. zdjęcie grupowe. spora grupa licząca około 30 osób stoi w grupie pozuje do zdjęcia grupowego, uśmiechają się.
Skip to content