Pomorskie pomaga

15/10/2020

Wyszukaj wpisu


Kategorie wpisów


Dom Pomocy Społecznej Leśny w Zaskoczynie otrzymał Grant na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Pomorskie pomaga” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

zestaw logotypów dotyczących dofinansowania ze środków unijnych naszej działalności
Skip to content