Pomorskie pomaga

15/10/2020

Wyszukaj wpisu


Kategorie wpisów


Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomorskie pomaga”.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Dofinansowanie projektu z UE: 13 051 771,88 zł.

Skip to content