Dbamy o nasz rozój i pozyckujemy

Fundusze zewnętrzne

W naszej pracy najważniejszy jest człowiek, jego dobro, jakość życia i rozwój. Aby móc w pełni realizować nasze plany staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne. Poniżej znajduje się wykaz informacji o pozyskanych dotacjach, dofinansowaniach, projektach.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Dom Pomocy Społecznej Leśny w Zaskoczynie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i...

Pomorskie pomaga

Celem projektu „Pomorskie pomaga” jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów...

Pomorskie S.O.S.

Województwo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie S.O.S” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w...

Pomorskie S.O.S.

Dom Pomocy Społecznej Leśny w Zaskoczynie otrzymał Grant na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Pomorskie...

Pomorskie pomaga

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańskurealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomorskie pomaga”. Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz...

Pomorskie pomaga

Dom Pomocy Społecznej Leśny w Zaskoczynie otrzymał Grant na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Pomorskie...

Skip to content